!JES Het brugproject

Leren omgaan met scheiding

Voor kinderen en ouders

Het meemaken van een scheiding roept bij veel ouders vragen op over de omgang met en opvoeding van hun kinderen.
Voor kinderen betekent een scheiding dat ze plotseling te maken krijgen met veel en grote veranderingen, die ook nog eens sterke emoties oproepen.

!JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind & ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De training is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens afzonderlijke groepssessies wordt hier met hen aandacht aan besteed.

De brug

Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van de brug. De pijlers verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. Lees hierbij ook dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Hiervoor is werk te doen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder, maar ook dat het leert minder boos te worden op een of beide ouders. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. Elke brug ziet er daarom weer anders uit.

Kinderen

Het werken in de groep met kinderen wordt op een speelse en bij de leeftijd passende manier gedaan. Het thema echtscheiding brengt met zich mee dat er ook moeilijke onderwerpen besproken worden. De kinderen wordt geleerd dat er moed voor nodig is om de moeilijke dingen onder ogen te zien, maar dat je er dan ook wat aan kunt doen. Kinderen kunnen tijdens een scheiding helaas niet altijd zelf iets aan de situatie veranderen. Ook dat wordt met hen besproken.

Ouders

De scheiding van de ouders overkomt kinderen, zij kiezen er niet voor. Dat geeft hun soms een gevoel van machteloosheid. Toch staan kinderen niet machteloos in de periode van scheiding. Tijdens de training leren zij wat zij kunnen doen vanuit hun eigen positie. Dit helpt hen om met de situatie om te gaan. De ouders hebben vaak een grotere invloed op het verloop en de gevolgen van de scheiding. Dit is de reden waarom juist met ouders in een afzonderlijke groep gekeken wordt naar hun mogelijkheden om er (samen) voor de kinderen te zijn. Ouders krijgen informatie en zij worden gestimuleerd zich in te zetten voor het ouderschap na scheiden. Dit kan samengevat worden met de zin:  ” Vriendelijk blijven tegen mijn ex-partner, die nu collega-ouder is geworden”. Dit vriendelijk kunnen blijven naar elkaar als collega-ouders heeft een verstrekkende, positieve invloed op hoe de kinderen met de gevolgen van de scheiding kunnen omgaan.

 !JES het brugproject is ontwikkeld door Tineke van den Berg en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. De groepstraining is in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) doorontwikkeld in 2011. !JES het brugproject wordt op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

Door de !JES training heb ik geleerd hoe ik beter mijn emoties kan uiten. Het tekenen heeft daar veel bij geholpen. Ik vond het moeilijk om te vertellen hoe ik me voelde. Dat kan ik nu beter. Het allerleukst vond ik de spelletjes na afloop.

Romaysa

9 jaar, Amsterdam

Ik ben heel tevreden over jouw begeleiding voor mezelf en de kinderen. Ik had vanaf het begin een goede klik met jou. Je luisterde goed en wist goed aan te sluiten bij mij en de kinderen. Je stelde je neutraal op en wist dit ook toe te passen tijdens de gesprekken met mijn ex en Sheraine. Ik zag bij Romaysa inderdaad dat ze meer woorden kon geven aan haar emoties.

Sherrel moeder van Romaysa

Amsterdam

Inhoud !JES het brugproject

1. Intake: ouders & kind en trainers

 • Tijdens deze fase wordt gekeken of de training past bij de vraag van ouders en kind.
 • Ouders & kind worden samen uitgenodigd voor de intake.
 • Een deel van de intake is voor ouders en trainers afzonderlijk, een deel samen met ouders, kind en trainers.
 • Er wordt informatie gegeven over de inhoud van de training en over wat van ouders en kind wordt verwacht.

2. Training voor de kinderen

 • Zeven bijeenkomsten en een follow up.
 • Scheidingseducatie over de gevolgen van echtscheiding.
 • Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met en opkomen voor eigen wensen en verlangens.
 • Omgaan met vaak heftige emoties en forse veranderingen in het dagelijks leven.
 • De metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding.

3. Training voor de ouders

 • Drie bijeenkomsten van twee uur.
 • Scheidingseducatie over de gevolgen van echtscheiding.
 • Kinderen in staat stellen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen de partners.
 • Uitvoeren ouderschap na scheiden: van partners naar collega-opvoeders.
 • Opvoeden na scheiding.
 • Praten met je kind.

4. Afsluitend gesprek met kind en ouders

 • Evaluatie van de training; afronden indien mogelijk, aanvullende hulp indien gewenst.

5. Terugkom-middag voor kinderen

 • Bekijken of alles nog goed gaat; afronden indien mogelijk, aanvullende hulp indien gewenst.
 • Contact tussen trainers en ouders als er nog vragen of zorgen zijn.

Gratis oriëntatie gesprek

Ontdek in 30 minuten welke stappen je kunt zetten
om te krijgen wat je nodig hebt bij scheiding of verlies

Fotografie: Bonny Vrielink van Bmoments www.bmoments.nl  - Illustraties, logo, lettertypes, advies website: Majken Enequist www.majkenenequist.com  - 
Website door Webbouwen aan de keukentafel