Privacyverklaring

In de Luwte

De website van In de luwte maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren

Contactformulier

Via deze website kun je contact met In de luwte opnemen door het contactformulier in te vullen. Laat je mailadres achter als je wilt dat ik via de mail contact opneem. Als je liever wilt dat ik je terugbel, laat dan je telefoonnummer achter.

Contactgegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen n.a.v. een vraag of opmerking. De gegevens die bij dit formulier worden ingevoerd worden niet opgeslagen, dit komt als e-mailbericht binnen en het bericht wordt verwijderd nadat je vraag beantwoord is.

Privacy statement: In de luwte

In de luwte verwerkt persoonsgegevens

  • Om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.
  • Om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten die binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst zijn afgesproken. .
  • Voor het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst.
  • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Voor het versturen van een nieuwsbrief;
  • Voor het verbeteren van onze dienstverlening;
  • In de luwte analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • In de luwte volgt uw  surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
  • In de luwte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

In de luwte  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In de luwte) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In de luwte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. In de luwte gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

………….

……………

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In de luwte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@indeluwte.org Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Fotografie: Bonny Vrielink van Bmoments www.bmoments.nl  - Illustraties, logo, lettertypes, advies website: Majken Enequist www.majkenenequist.com  - 
Website door Webbouwen aan de keukentafel